Servicii externe RSVTI (ISCIR)

SERVICII EXTERNE RSVTI (ISCIR)

Conform Legii nr. 64 din 21 martie 2008 (conform Art. 15) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil,  obligatiile detinatorilor de astfel de echipamente sunt:

Pct. 1. Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4 şi în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8 are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.

Pct. 2. Persoana fizică sau juridică ce deţine / utilizează instalaţii / echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.

Art. 25. –  d) nerespectarea prevederilor art. 15, se sanctioneaza cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

Operator RSVTI

Operatorul RSVTI desemnat in conditiile Ordinului nr.147/2006, emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR, raspunde de identificarea, inregistrarea la ISCIR, intretinerea si repararea instalatiilor/echipamentelor ISCIR detinute de catre persoanele juridice cu care are contract de prestari de servicii sau de munca, precum si de exploatarea corecta si legala a acestora in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice – colectia ISCIR in vigoare.

De ce sa apelati la serviciile noastre de RSVTI ?

 • Nu este necesara angajarea cu contract de munca a persoanei fizice ce indeplineste ocupatia de RSVTI;
 • Nu sunteti afectat de fluctuatia de personal;
 • Nu trebuie sa asigurati pe durata concediului de odihna sau medical inlocuitor cu aceeasi calificare pentru angajatul responsabil de RSVTI  care sa preia temporar atributiunile acestuia;
 • Beneficiati de costuri mai mici si fixe;
 • Evitati plata taxelor si asigurarilor sociale aferente contractelor de munca;
 • Operare simpla: contract anual si o singura factura lunara.

 Contactati-ne pentru o oferta personalizata  la  telefon :  0752 034 020

Aveti nevoie de serviciile noastre de RSVTI, daca detineti instalatii sub incidenta ISCIR – RSVTI:

 • INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE (IMSP)
 • cazane de abur, de apa calda sau fierbinte si similare;
 • recipiente care lucreaza sub presiune;
 • conducte pentru fluide sub presiune.
 • INSTALATII DE RIDICAT (IR)
 • macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare;
 • nacele si platforme autoridicatoare;
 • elevatoare pentru vehicule;
 • ascensoare;
 • instalatii de transport pe cablu;
 • telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri, teleferice;
 • cabluri, lanturi, benzi, funii, carlige si elemente de legare si prindere a sarcinii utilizate la IR;
 • instalatii de transport pe plan inclinat;
 • trape de scena, trape de decoruri si instalatii de cortina;
 • instalatii si echipamente montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si a spatiilor de joaca.
 • APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBIL CLASICE
 • sobe sau alte aparate de incalzit,in uz industrial, alimentate cu combustibil solid,lichid sau gazos;
 • aparate de gatit si pentru incalzirea apei si similare in uz neindustrial sau colectiv alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos;
 • arzatoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos.

Domenii supuse supravegherii si verificarii tehnice:

 • DISPOZITIVELE de siguranta pentru instalatiile / echipamentele IMSP si IR;
 • APARATURA SI INSTALATIILE de automatizare aferente instalatiilor / echipamentelor IMSP si IR.

Instruiri si vize anuale:

 • instruim deservenții conform prescripțiilor tehnice ISCIR;
 • instruim  si autorizam deservenți care intra in competenta RSVTI;
 • urmarim termenul la care expira viza anuala a deserventilor;
 • examinam si aplicam viza anuala.