Servicii de securitate si sanatate in munca

1. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
2. Elaborarea documentatiei SSM in conformitate cu prevederile Legii 319/2006;
3. Tematici pentru toate fazele de instruire;
4. Instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca;
5. Instructiune interna pentru acordarea echipamentului
individual de protectie;
6. Program de instruire-testare la nivelul societatii;
7. Asistenta de specialitate pentru instruirea la locul de munca si instruirea periodica;
8. Consiliere in domeniul SSM;
9. Cercetarea accidentelor de munca soldate cu incapacitate temporara de munca;
10 Inspectie preventiva;
11. Efectuarea instruirii introductive-generale;
12. Stabilirea zonelor care necesita aplicarea de indicatoare de semnalizare precum si a modalitatilor de semnalizare;
13. Asistenta tehnica in vederea realizarii masurilor de securitate a muncii dispuse cu ocazia controalelor efectuate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca sau Inspectia Muncii;