Servicii

Servicii de verificat, reparat si incarcat stingatoare, la un inalt nivel calitativ si cu maxima operativitate.

SERVICII VERIFICARE, REPARARE, INCARCARE STINGATOARE, VERIFICARE HIDRANTI

servicii mentenanta mijloace de stins incendiul