Legislatie

Legislatie in domeniul protectiei muncii, securitatii si sanatatii in munca

Legislatie in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

  • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
  • Ordin nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
  • Hotărârea de Guvern Nr. 1489/2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta;
  • Legea Nr. 481/2004 privind protectia civila;
  • Hotararea de Guvern nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajãri care se supun avizãrii/autorizãrii privind securitatea la incendiu;
  • Ordin Nr. 712/2005, modificat si completat de Ordin 786 din 02/09/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta;
  • Ordin Nr. 712/2005, modificat si completat de Ordin 786 din 02/09/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta;